Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 Specjalna w Lublinie

Lokalizacja

województwo: lubelskie
powiat: Powiat m. Lublin
gmina: M. Lublin
miejscowość: Lublin

Informacje

Typ szkoły / placówki: Zasadnicza szkoła zawodowa
Patron szkoły: Maria Grzegorzewska
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 Specjalna w Lublinie
Al. Spółdzielczości Pracy 65
20-147 Lublin
Poczta: Lublin
telefon: 0817475754
fax: 0817475754
strona internetowa: www.sosw1.lublin.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 Specjalna w Lublinie (Lublin), jest to Zasadnicza szkoła zawodowa.

Statystyka

Liczba uczniów: 208
Liczba oddziałów: 17
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 52
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 4
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 2.64

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: lubelskie
powiat:
gmina: